9 เล่ม 9 เรื่อง /พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง/ภาค กข
ผู้ดูแลและจัดสร้างเว็บติวสอบ   นิกร  เพ็งลี ติดต่อเรา 0872494141 (12CALL) , 0839660030 (DTAC)
การศึกษา  ศิษย์เก่า รร.บ้านหนองขามหนองแวงบ้านเล้า , รร.ดงมันพิทยาคม , รร.อุบลรัตน์พิทยาคม , ราชภัฎอุดรธานี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (3.38) , ม.สารคาม กศ.ม.การบริหารการศึกษา (3.97)
ความสำเร็จ - คะแนนสอบ ภาค ก ผู้บริหาร ปี 52   ลำดับที่ 1 สพท.นม. 5 - สอบคัดเลือกผู้อำนวยการ ภาค ข ปี 53 ได้   ลำดับที่ 1 สพท.นม. 2 -สอบคัดเลือกผู้อำนวยการ ภาค ข ปี 53 ได้ ลำดับที่ 4 สพท.นม. 3
ความเป็นครู ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 2544 , - ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ผ่านการประเมิน โรงเรียนในฝัน ปี 2549
- สอบคัดเลือก ตำแหน่งรอง ผอ.รร. สพทนม.5 , ได้ลำดับที่ 7 - ผ่านการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน, สมศ 3 โรงเรียน , โรงเรียนคุณภาพ ,โรงเรียนวิถีพุทธ , โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  , - อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฎจอมบึง - บริการตอบคำถามฟรี (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ) 0872494141 , tuewsobkruthai@gmail.com
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-นางสงกรานต์ 2557 ชื่อ
(ตอบ) นางโคราคะเทวี
-ปปช. คนใหม่
(ตอบ) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. แทน นายใจเด็ด
ที่พ้นวาระ อายุครบ 70 ปี
-ประธาน กรรมการคุรุสภา คือใคร
(ตอบ) ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-"Automated QA"  คืออะไร
(ตอบ) ระบบประเมินคุณภาพของ สมศ.
-แนวคิด สพฐ.ยกเลิกการจับฉลากเข้าเรียนใช้กับชั้นใด
(ตอบ) ม.1 และ ม.4
-งาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” จัดขึ้นวันใด
(ตอบ) 3--5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มี 8 โซน
-ศธ.ได้ประกาศให้ปี 2556 เป็นปีใด
(ตอบ) ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา
-Spirit of ASEAN คืออะไร
(ตอบ) การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
-พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของสวนราชการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 มีกี่ส่วน
(ตอบ) 4 ส่วน คือ (1) ส่วนบัญชาการ
(2) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
(3) สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (4) หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
-ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
(ตอบ) ฮามิด การ์ไซ
-พรรคประชาธิปัตย์ มีอายุกี่ปีในวันที่ 6 เมย 57
(ตอบ) 68 ปี
-วันจักรี
(ตอบ) 6 เมษายน
-เขื่อนแก่งกระจานตั้งอยู่ที่ใเ
(ตอบ) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
-ศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนหมายจับแกนนำกปปส.กี่คน
(ตอบ) 18 คน
-เบี้ยเลี่ยงภัยครูใต้ใหม่
(ตอบ) จาก 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท
-ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด ร้านขายของเก่าในซอยลาดปลาเค้า
72 แยก 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
(ตอบ) 7 คน บาดเจ็บอีก 19 คน
-ประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ชิลี
(ตอบ) ชิลี , เปรูและเอกวาดอร์

?????? ??????/??????? » ProProfs Quizzes
หลักสูตรแกนกลางฯ (ใหม่) 2557
1 วิสัยทัศน์
6 ค่านิยมและเจตคติ
6 ทักษะแกนกลาง
6 ประสบการณ์การเรียนรู้
6 กลุ่มความรู้

มาตรฐานวิชาชีพใหม่ (ด้านความรู้)
ครู-การ-สถาน-เทศ = 11-6-7-8
ครู จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน
ผู้บริหารการศึกษา จาก 11 มาตรฐาน เป็น 6 มาตรฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา จาก 11 มาตรฐาน เป็น 7 มาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์ จาก 11 มาตรฐาน เป็น 8 มาตรฐาน

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ปี 1/2557
รอบแรก 40 เอก 87 เขต 1,700 อัตรา
สมัคร 17-24 มีค สอบ 19 เม.ย.57
เขตสอบ 3 ภาค สมัครได้หลายแห่ง
ผ่าน ภาค ก (150) ข (150)
สอบ ค (50)  ได้
เกณฑ์ผ่าน 60 %

ร่างเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
Theoretical PEdagogical knowledge ; TPK = ครู
Performance Agreemen ; PA = ผู้บริหาร

คำขวัญวันครู 2557  เทิด - กะ - แม่
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ตัญญูบูชา
แม่และครูแห่งแผ่นดิน
โดย นายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร

คำขวัญวันเด็ก 2557
กะ-รู้-เป็น-มี-สร้าง-ให้
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี
มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบ 2
11,000 อัตรา = ทั่วไป 7,500 พิเศษ 3,500
96 เขต = สพม 25 สพป 71 เขต

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
-มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร
-ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456
-สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น.
-สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดปิดภาคเรียน สพฐ.-อาชีว (161111)
ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม-11 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน-1 เมษายน

1 ต.ค. 2556
ปลัด.ศธ. = นางสุทธศรี วงษ์สมาน
เลขาธิการ กอ. = นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ กพฐ. = นายอภิชาติ จีระวุฒิ

การย้ายของครู-บุคลากร
3 กรณี = ติ - เศษ - โยช
กรณีปกติ - กรณีพิเศ - กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
เทคนิคการจำ = เชื่อม-ครู-โน-อา-ดม-ชน-โอ-ใต้

1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
3. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
8. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้-หลักสูตรแกนกลาง (ใหม่) 2557
12 ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. (ใหม่)
-LNR บันทึก สพฐ. ใหม่ 2557
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-มาตรฐานวิชาชีพใหม่
-ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย คำย่อ
-ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม 57
-เงินเดือนใหม่ครู 2557
-สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครู เด่น 57
-วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014
-5 ธันวา ปีใหม่ วันครู หลักสูตรใหม่
-ที่มา สว. การแก้ไข รธน.
-คดีปราสาทพระวิหาร 2505
-งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
-นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 6 STEP
-สมเด็จพระสังฆราช
-นโยบาย รับ นร.57
-สายัณห์ สว. สวนยาง
-งานศิลปหัตถกรรม นร.56
-วิทยฐานะใหม่
-การย้าย 2556
-นโยบายการศึกษา รมว.จาตุรนต์
-ครม.ปู 5
-การออก-กลับรับราชการ V3
-พรบ.คนพิการ 2556
-เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 2556
-สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
-ปพ.1 ใหม่ 2556

คู่มือสอบครูผู้ช่วย + DVD = 600 บ.
453.มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ
452.วันเลือกตั้ง สส. 2557 คือ 2 ก.พ.2557
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน

-สเป้ตแท็ปเล้ต 2557
-ผลประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาติ
-ยกระดับ PISA
-ผลการประชุม ก.ค.ศ. 3/2557
-โยกย้าย รอง.ผอ.เขต
-รมว.ศธ.หารือกับบริติช เคานซิล
-เสวนาร่างหลักสูตรแกนกลางฯ
-ผลประชุมคณะกรรมการแท็บเล็ต
-ศธ.มีคำสั่งปลดผู้บริหารระดับสูง ศธ.ออกจากราชการ
-ผลการประชุมองค์กรหลัก 10/2557
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูง
-MOE AUMMER CAMP 2014
-การใช้ข้อสอบกลางเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปี
-gat pat 1/57
-ผลประชุม ศธ. 3/57
-ผลประชุมองค์กรหลัก 8/57
-ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-มหกรรมคนสร้างชาติ
-เกณฑ์ฑสอบครู-ผู้บริหารใหม่
-ประชุม SEAMEO ครั้งที่ 36
-การจัดซื้อ Tablet ปี 2557
-ผลการประชุมองค์กรหลัก 6/2557
-หารือการผลิตหนังสือเรียน
-ผลประชุม ศธ. 2/2557
-ยกเลิกสัญญาจัดซื้อ Tablet
-ผลประชุม 5 องค์กรหลัก ศธ.

คู่มือสอบผู้บริหาร 6 ชุด = 700 บ.
สมรรถนะ-งาน 4 งาน-คลังข้อสอบ-
กฏหมาย 5 เด่น-เพิ่มเติม-ช่วยจำ
ทุกชุด + ตัวใหม่ล่าสุด
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
257 LNR บันทึก สพฐ.ใหม่ 2557
256 การประกันคุณภาพการศึกษา
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ
รอบรู้เด่น 2557
253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013
เลือกตั้ง 2014
252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่
251 ที่มา สว. การแก้ รธน. เด่น
250 คดีปราสาทพระวิหาร
249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP
248 สมเด็จพระสังฆราช
247 สายัณห์ สว. สวนยาง
246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56
242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์
241 ครม.ปู 5
240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56
238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2
236 Tablet 57 ICT น่าออก
235 บันทึก สพฐ.2013
234 ทรงผม นร เด่น 56
213 จิตวิทยา 6 STEP +
คำขวัญ + กีฬาเด่น
212 แผนศธ-สพฐ. 4 ปีใหม่
211 งานศิลปหัตถกรรม 56
210 นโยบายพงศ์เทพ
+ รวมมิตรอาเซียน
209 3G ซีไรต์ โนเบล
208 วิทยฐานะใหม่ 2555
207 รอบรู้ สอศ.
206 นโยบายหลัก ศธ 2555
205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012
204 แผนกำลังคน 55-59
203 สพฐ.255 ใหม่ NASA
202 คนพิการ นางงาม กีฬา
เจตคติ/สมรรถนะ v 55
201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012
200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ.2555
199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค แอด 55
198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55
197 22 นโยบายใหม่ ศธ
196 โอลิมปิก 2012
195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ
194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ
193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู
192 ระบบดูแล
191 ภาวะผู้นำ
มาตรการประหยัด สพฐ.2555
เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์
รอบรู้ 189 กรอ.+เด่น
รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ.2012
รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช.
รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น
รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่น
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ เด่น 55
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56
รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 +เด่น
รอบรู้ 178 ส.ค.ส.พระราชทาน 2555
รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ. 9 โครงการ ศธ
รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 + เด่นใหม่ 55
รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 + เด่น 54-55
รอบรู้ 174 รับ นร.55 + รร.พอเพียง 56 + EM
รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 พัสดุ+กรณีศึกษา55
รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล
รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55
รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง (v ใหม่)
รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554
รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54
รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS
รอบรู้ 165 2p2r แผน ฉ.9 กสทช.
รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2
รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54
รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่
รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55
รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1
พรบ.ครูใหม่
รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1
บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่
การจัดการเรียนการสอน ใน รร.
นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ
ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54
หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร
จัดซื้อใหม่ e-GP+9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร.
การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย
รอบรู้ 422 การพัฒนา รร.ขนาดเล็ก สพฐ.54
รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์
รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54
รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54
รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย
รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป.ปี 54 ใหม่
รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554
รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554
รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ.
รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
กฎหมาย 81 6 STEP V3
พรบ.สภาครูฯ
กฎหมาย 80 6 STEP
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร.56 ปู 3
กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง.อาชีว
กฎหมาย 76 พรบ.การอาชีวศึกษา
กฎหมาย 74 พรฎ.ข้าราชการครู กทม.
กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ.
กพ.7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก
สมรรถนะ/เจตคติ v 55
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณ 2556
กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1
กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.55
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร.สพฐ.55
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54
พรบ.ลิขสิทธิ์  V1   ลิขสิทธิ์ V2
กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์
ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
ร่าง พรบ.ครูใหม่
หลักประกันภายในปฐมวัย 54
หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ. ใหม่ 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3
เงินบำรุงการศึกษาใหม่
พรบ.บัตรประชาชนใหม่ ฉ.3 54
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 6
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 5
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 4
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 3
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 2
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมาย ชุด 58 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ 54
กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554
กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 + ชนก
กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ. ปี 53
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2  V. 2
V. 2  V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
ติวสอบดอทคอม
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
ติวสอบบน
ติวสอบ ฟรี บน face book   You Tube   twitter
ข้อสอบ  ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบใหม่ล่าสุด facebook twitter
ติวสอบ ถาม-ตอบ ทั้งหมด ใหม่กว่านี้ ที่ face book
ฉบับปรับปรุง
6 STEP + UPDATE
ห้องติวสด 
ฟรี ที่
face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
ใหม่ 258 หลักสูตรแกนกลางฯ57 12 ผู้แทนครู 257 LNRสพฐ.2557 (คลิ๊กสอบ)       
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- โคราคะเทวี นางสงกรานต์ 2557 (คลิ๊กอ่าน)
- ปปช. คนใหม่ (คลิ๊กอ่าน)
- ค้นหาเบาะแสเที่ยวบินเอ็มเอช 370 ของมาเลเซีย (คลิ๊กอ่าน)
- วันจักรี 6 เมษายน (คลิ๊กอ่าน)
- ในหลวงเสด็จเขื่อนแก่งกระจาน (คลิ๊กอ่าน)
- ผอ.สตรีวิทยา2ไม่โผล่ร่อนสารแจงแทน (คลิ๊กอ่าน)
- ภัยสึนามิชายฝั่งอเมริกาใต้ หลังแผ่นดินไหวชิลี 8.2 ริกเตอร์ (คลิ๊กอ่าน)
- ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557 (คลิ๊กอ่าน)การเข้าห้องสอบ 1.ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ 2.กด Start 3.Next
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- มติ ครม.8 เม.ย. 57 (คลิ๊ก)
-มติ ครม. 1 เม.ย. 2557  (คลิ๊ก)
-สเป็ค Tablet ปีงบ 57 (คลิ๊ก)
-มติ ครม. 19 พย 56 (คลิ๊ก)
-แถลงการณ์หลังอ่านคำพิพากษาศาลโลก (คลิ๊ก)
-ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (คลิ๊ก)
-การลดต้นทุนผลิตข้าว (คลิ๊ก)
- ครม.ปู 5 (คลิ๊ก)
-กรอบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (คลิ๊ก)
-การใช้เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท (คลิ๊ก)
-ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 (คลิ๊ก)


ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com หรือ facebook ติวสอบ
0872494141 (12call) หรือ 0839660030 (DTAC)

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี 2557
(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก ครู ห้อง 1
วิชาเอก ครู ห้อง 2
ฟรี..(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก 39 เอก
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
- มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 (คลิ๊ก)
- นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. 2557 (คลิ๊ก)
- คู่มือทำแผนชั้นเรียน สพฐ. (คลิ๊ก)
- เงินเดือนใหม่ครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2557  (คลิ๊ก)
- นโยบายรัฐมนตรี จาตุรนต์ ฉายแสง (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ศธ. 2556-2559 (คลิ๊ก)
- ประเมิน ว 13 เงินเพิ่ม 38 ค. (2) (คลิ๊ก)
- การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ว 12/2556 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบครูกรณีพิเศษ (คลิ๊ก)
- การย้าย (ผู้บริหาร)  (คลิ๊ก)
- การย้าย (ครู) (คลิ๊ก)
- 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ. (คลิ๊ก)งดจำหน่าย...(กำลังปรับปรุง)
ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติ+พิเศษ (23 จุด)
คลิ๊ก...อัพเดทเรื่องใหม่ ๆ ที่ ห้องติวสอบ

จุด 23 จ.ปราจีนบุรี 16 - 17 เม.ย.57
โรงแรมโซเฟีย  (ใกล้ไฟแดงโลตัส)


จุด 21 จ.นครปฐม 8 - 9 เม.ย.57 โรงแรมเวล (ยืนยัน)
จุด 23 จ.ปราจีนบุรี 16 - 17 เม.ย.57 โรงแรมโซเฟีย (ยืนยัน)

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี 2557
คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี 2557
คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี 2557
เว็บติวสอบครู
เว็บติวสอบผู้บริหาร
- รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา (คลิ๊กอ่าน)
- สรุปงบประมาณ ศธ. ปี 2557 (คลิ๊กอ่าน)
- แปดริ้วโมเดล  (คลิ๊กอ่าน)
- 122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เม.ย.2557 (คลิ๊กอ่าน)
- moe summercamp 2557 (คลิ๊กอ่าน)
- ศธ.ยกระดับคุณภาพ PISA (คลิ๊กอ่าน)
- ยอดผู้สมัครครูผู้ช่วยทะลุแสน เอกคอมครองแชมป์ (คลิ๊กอ่าน)
- ร่าง...หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 (คลิ๊กอ่าน)
   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
กฎหมาย ชุด 95 มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ติวสอบครูผู้ช่วย 57
?????? ??? 256 ????????????????????
รอบรู้ ชุด 257 LNR บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่ 2557
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.ผอ.-ผอ.โรงเรียน)
29 จุด เริ่มติว 24-25 พ.ค.2557

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 29 จุด
เริ่ม 24-25 พค 57
คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 29 จุด
เริ่ม 24-25 พค 57
คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 29 จุด
เริ่ม 24-25 พค 57
?????? ??? 278 ???? ??????????????? ???? ??????????? ?.?.?.
คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบครูผู้ช่วย

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร