9 เล่ม 9 เรื่อง /พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง/ภาค กข
ติดต่อเรา  0872494141  , 0807846928
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-อกศจ.มีด้านอะไรบ้าง
(ตอบ) วินัย-วิทยฐานะ-บรรจุ/ย้ายฯ
-กระทรวงที่ได้งบประมาณปีงบ 2560 มากที่สุด
(ตอบ) กระทรวงศึกษาธิการ  519,292.48 ล้านบาท
-มาสคอตรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59
(ตอบ) หนุมาน
-กรอบงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลปี 2560
(ตอบ) 2.733 ล้านล้านบาท
-การเดินทางไปราชการของข้าราชการทางเครื่องบินเริ่มต้น
(ตอบ) ชั้นประหยัด
-ประธานาธิบดีคนใหม่ฟิลิปปินส์
(ตอบ) โรดริโก ดูเตร์เต
-สัมปทานเหมืองใดที่นายกฯสั่งยกเลิกสัมปทาน
(ตอบ) เหมืองทอง
-Fix It Center คืออะไร
(ตอบ) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
-ทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 คืออะไร
(ตอบ) 3R 8C
-แชมป์พรีเมียลีก 2015-2016
(ตอบ) เลสเตอร์ ซิตี้ (จิ้งจอกสยาม)
-พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีกี่แห่ง
(ตอบ) 10 แห่ง สงขลา มุกดาหาร นครพนม สระแก้ว
ตาก ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส
- วันลงประชามติ รับ/ไม่รับ รัฐธรรมนูญ 2559
(ตอบ) 7 สิงหาคม 2559
-นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี
(ตอบ) คนที่ 21
-ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี
(ตอบ) 9 มิ.ย.2559
-7 วันอันตราย สงกรานต์ 59
(ตอบ) เสียชีวิตสูงสุด กทม.และโคราช
-นางสงกรานต์ ปี 2559
(ตอบ) มณฑาเทวี
-ผู้แทน 3 ส่วนใน กศจ. มีด้านใดบ้าง
(ตอบ) ภาคประชาชน ครู ผู้มรงคุณวุฒิ
-1 เมษายน 2559 ศธ.มีอายุกี่ปี
(ตอบ) 124 ปี
-ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
(ตอบ) 279 มาตรา
-Gen - Z อายุกี่ปี
(ตอบ) เยาวชนที่เกิดหลังปี ค.ศ.2000
และมีอายุไม่เกิน 20 ปี
-กศจ. คืออะไร มีกี่คน
(ตอบ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทำหน้าที่แทน กพท. และ อกคศ.
มี 22 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
-อกศจ. คืออะไร มีกี่คน
(ตอบ) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทำหน้าที่บริหารงานบุคคล ตามที่ กศจ.มอบหมาย
มี 9 คน มีประธานมาจาก กศจ.
-เมกะเทรน ของ ศธ. มี 4 อย่างอะไรบ้าง
(ตอบ) Robotics, Nanotechnology, Biotechnology
และ Digital Technology
-ประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการมีกี่ภาค
(ตอบ) ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
-ประธานาธิบดีพม่าคนใหม่
(ตอบ) ถิ่น จอ

อกศจ.มีอะไรบ้าง
ด้านวินัย-วิทยฐานะฯ-บรรจุ/ย้าย

การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

ทักษะเด็กไทยในศตวรรษ 21
3R 8C

แชมป์พรีเมียลีก 2015-2016
เลสเตอร์ ซิตี้ (จิ้งจอกสยาม)

กศจ. คืออะไร
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ.
15 หมวด 270 มาตรา

คำขวัญ หนังสือ ชื่องาน วันเด็ก 2558
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
ร้อยรักเป็นหนึ่งเดียว
“Kids Carnival : เทศกาลแห่งความสุข
...สนุก เหนือจินตนาการ”

ผู้ชนะชุดประจำชาติมีสยูนิเวอร์ส 2015
ประเทศไทย

BIKE FOR DAD 11 ธ.ค.58
เวลา 15.00 น. 29 กิโลเมตร

ประธาน  กรธ. = นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธาน สปท. = ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ-ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
-การย้าย ขอไปราชการ 59
-บันทึก สพฐ.59 ปอ.ทฤษฎี
-bike foe dad 4G
-สมศ.รอบสี่ ลดเวลาเรียน ฯ
-วิทยฐานะแบบใหม่ ว. P.A.
-พรบ.เงินเดือนครูใหม่ 2558
-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน
-ค่านิยม 12 ประการ
-งบประมาณ 58 บอลโลก 2014
-การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
-ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 57
-ผู้อนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน เงิน
-การบริหารยุคใหม่ ฯ ทฤษฎีการบริหาร
-การพัสดุ
-มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา
-หลักสูตรแกนกลาง (ใหม่) 2557
12 ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. (ใหม่)
-LNR บันทึก สพฐ. ใหม่ 2557
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-มาตรฐานวิชาชีพใหม่
-ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย คำย่อ
-ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม 57
-เงินเดือนใหม่ครู 2557
-สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครู เด่น 57
-วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014
-5 ธันวา ปีใหม่ วันครู หลักสูตรใหม่
-ที่มา สว. การแก้ไข รธน.
-คดีปราสาทพระวิหาร 2505


หนังสือสอบ
ครูผู้ช่วย + DVD = 599 บ.
+ UPDATE 2559
2 เล่มใหญ่ 3 ชีตช่วยจำ
1 แผ่น DVD
+ ไฟล์สรุป วิชาเอก

แบบแยกเล่ม
1.เล่ม 9/40 วิชาเอก
ส่งแบบลงทะเบียน = 299+40 = 339 บ.
ส่งแบบ EMS = 299+80 = 379 บ.
2.เล่มภาค ก-ข-ค ใช้กับ 40 เอก
ส่งแบบลงทะเบียน = 399+40 = 439 บ.
ส่งแบบ EMS = 399+80 = 479 บ.
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
457.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ครั้งที่ 65
456.คสช. มี 6 คน
454 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ
453.มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ
452.วันเลือกตั้ง สส. 2557 คือ 2 ก.พ.2557
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน

-แต่งตั้งศาสตราจารย์
-ตัวชี้วัด KPI ของ ศธ.ในภูมิภาค
-ศธ.จัดงาน คลองผดุงสร้างสุขสัญจร
-แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดตาก
-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ
-ความคืบหน้าการบริหารส่วนภูมิภาค
-9 โครงการปฏิรูปกีฬา สปท.
-รร.วิทย์ ศิลป์ กีฬา 2559
-ตรวจเยี่ยม สกสค.
-ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
-การสอบ O-Net ปี 2559
-มาตรา 44 คสช รวมสถานศึกษาอาชีวภาครัฐและเอกชน
-การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
-ABAC
-O-Net ปีการศึกษา 2558
-รมว.ศธ.ตอบข้อซักถาม สนช.
-กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
-กก.การศึกษาคนพิการ
-ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ ศธ.
-ผลการประชุมองค์กรหลัก
-คลัสเตอร์เพื่อการศึกษา
-การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
-ก.ค.ศ.อุมัติเชี่ยวชาญ 31 ราย
-ผลงานรัฐบาลด้านการศึกษารอบ 1 ปี
-ผลประชุมองค์กรหลัก ศธ.
-7 ประเภท รร.นอกระบบเอกชน
-ร่างนโยบายตกซ้ำชั้น
-การยกระดับภาษาอังกฤษ
-Leaders' Forum
-ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.
-เกณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี
-ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 58
-ผลการประชุมองค์กรหลัก 20/2558
-ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.
-ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 104 ราย
-ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
-Smart Trainer รุ่นแรก
-หารืออธิการบดีใต้
-ผลการประชุมคุรุสภา
-ร่าง พรบ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น
-ประชุม กรอ.ครั้งที่ 3/2558


คู่มือเตรียมสอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา  = 800 บ.
+ DVD
ทุกชุด + ตัวใหม่ล่าสุด
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
313 บันทึก สพฐ.2016
311 ปั่นเพื่อพ่อ พม่า 4G
310 สมศ.รอบ4 ลดเวลาเรียนฯ
306 วิทยฐานะแบบใหม่ ว PA
300 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
299 ค่านิยม 12 ประการ
263 งบ 58 บอลโลก 2014 คสช.
262 การประเมินภายนอกรอบสี่
261 ระบบควบคุมภายใน ฯ 2557
259 การบริหารยุคใหม่ ฯ
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
257 LNR บันทึก สพฐ.ใหม่ 2557
256 การประกันคุณภาพการศึกษา
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ
รอบรู้เด่น 2557
253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013
เลือกตั้ง 2014
252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่
251 ที่มา สว. การแก้ รธน. เด่น
250 คดีปราสาทพระวิหาร
249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP
248 สมเด็จพระสังฆราช
247 สายัณห์ สว. สวนยาง
246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56
242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์
241 ครม.ปู 5
240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56
238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2
236 Tablet 57 ICT น่าออก
235 บันทึก สพฐ.2013
234 ทรงผม นร เด่น 56
213 จิตวิทยา 6 STEP +
คำขวัญ + กีฬาเด่น
212 แผนศธ-สพฐ. 4 ปีใหม่
211 งานศิลปหัตถกรรม 56
210 นโยบายพงศ์เทพ
+ รวมมิตรอาเซียน
209 3G ซีไรต์ โนเบล
208 วิทยฐานะใหม่ 2555
207 รอบรู้ สอศ.
206 นโยบายหลัก ศธ 2555
205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012
204 แผนกำลังคน 55-59
203 สพฐ.255 ใหม่ NASA
202 คนพิการ นางงาม กีฬา
เจตคติ/สมรรถนะ v 55
201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012
200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ.2555
199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค แอด 55
198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55
197 22 นโยบายใหม่ ศธ
196 โอลิมปิก 2012
195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ
194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ
193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู
192 ระบบดูแล
191 ภาวะผู้นำ
มาตรการประหยัด สพฐ.2555
เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์
รอบรู้ 189 กรอ.+เด่น
รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ.2012
รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช.
รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น
รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่น
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ เด่น 55
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56
รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 +เด่น
รอบรู้ 178 ส.ค.ส.พระราชทาน 2555
รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ. 9 โครงการ ศธ
รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 + เด่นใหม่ 55
รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 + เด่น 54-55
รอบรู้ 174 รับ นร.55 + รร.พอเพียง 56 + EM
รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 พัสดุ+กรณีศึกษา55
รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล
รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55
รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง (v ใหม่)
รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554
รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54
รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS
รอบรู้ 165 2p2r แผน ฉ.9 กสทช.
รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2
รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54
รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่
รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55
รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1
พรบ.ครูใหม่
รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1
บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่
การจัดการเรียนการสอน ใน รร.
นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ
ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54
หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร
จัดซื้อใหม่ e-GP+9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร.
การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย
รอบรู้ 422 การพัฒนา รร.ขนาดเล็ก สพฐ.54
รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์
รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54
รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54
รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย
รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป.ปี 54 ใหม่
รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554
รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554
รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ.
รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
กฎหมาย 104 ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
กฎหมาย 103 การย้าย ขอไปราชการ 59
กฎหมาย 101 รัฐธรรมนูญ แก้ไข 2558
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
กฎหมาย 81 6 STEP V3
พรบ.สภาครูฯ
กฎหมาย 80 6 STEP
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร.56 ปู 3
กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง.อาชีว
กฎหมาย 76 พรบ.การอาชีวศึกษา
กฎหมาย 74 พรฎ.ข้าราชการครู กทม.
กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ.
กพ.7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก
สมรรถนะ/เจตคติ v 55
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณ 2556
กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1
กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.55
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร.สพฐ.55
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54
พรบ.ลิขสิทธิ์  V1   ลิขสิทธิ์ V2
กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์
ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
ร่าง พรบ.ครูใหม่
หลักประกันภายในปฐมวัย 54
หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ. ใหม่ 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3
เงินบำรุงการศึกษาใหม่
พรบ.บัตรประชาชนใหม่ ฉ.3 54
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 6
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 5
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 4
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 3
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 2
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมาย ชุด 58 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ 54
กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554
กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 + ชนก
กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ.
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2  V. 2
V. 2  V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
ติวสอบดอทคอม
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
เตรียมสอบบน
เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter
ข้อสอบ  ใหม่ล่าสุด
รวมห้อง...ฟรี
"ติวสอบดอทคอม"

เตรียมสอบ ทั้งหมด ที่ facebook
ติวสอบ ที่ face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
ใหม่ ชุด105 กศจ. , อกศจ. , โครงสร้างใหม่ 104 ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรอบรู้ทั่วไป พฤษภาคม 2559 (คลิ๊กอ่าน)
- อดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา (คลิ๊กอ่าน)
- 9 มิ.ย. 59 ในหลวงครองราชย์ 70 ปี (คลิ๊กอ่าน)
- นางสงกรานต์ 2559  (คลิ๊กอ่าน)
- ฟังรอบด้าน ก่อนลงประชามติ รธน. (คลิ๊กอ่าน)
- คลอดแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญ 2559  (คลิ๊กอ่าน)
- ไวรัสอีโบล่ากลับมาแล้ว (คลิ๊กอ่าน)
- 21 มี.ค. มีชัยย้ำ ได้ข้อยุติ ใบสั่ง คสช. (คลิ๊กอ่าน)มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับลงประชามติ 7 สค 59 (คลิ๊ก)
- ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ. (คลิ๊ก)
- รายการคืนความสุขให้คนในชาติ พ.ค. 59 (คลิ๊ก)
- ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี 2558 (คลิ๊ก)
- มติ ครม. 2558  (คลิ๊ก)
- ครม.ประยุทธ์ 3 (คลิ๊ก)
- พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558 (คลิ๊ก)
- ผลประชุม ครม.สัญจร (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉ.ชั่วคราว (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com facebookโทร 0872494141 , ไอดี Lineที่ tuewsob2014 หรือ ts2518

ฟรี..(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก 39 เอก
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- 3 คณะทำงานใน กศจ. 2559 (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 (สำนักปลัด ศธ.) (คลิ๊ก)
- 6 คณะขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (คลิ๊ก)
- คู่มือ 4 ชุด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (คลิ๊ก)
- นโยบาย รมว.ศธ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (คลิ๊ก)
- รัฐมนตรี ศธ. และ รมช.ศธ.คนใหม่ (คลิ๊ก)
- พรบ.เงินดือนใหม่ข้าราชการครูฯ  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ว 5/2558 หรือ ว P.A. (คลิ๊ก)
- ปฏิทินและเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2558  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหาร  ว.19  (ปกติ) ว. 20  (พิเศษ)
- 10 นโยบายการศึกษา ครม.ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักปลัด ศธ. (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
เว็บพัฒนาครู เว็บพัฒนาผู้บริหาร
- 3 คณะทำงานใน กศจ. (คลิ๊กอ่าน)
- มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา (คลิ๊กอ่าน)
- พืชมงคล2559 (คลิ๊กอ่าน)
- โรงเรียนประชารัฐ 3R 8C (คลิ๊กอ่าน)
- การประชุมเชิงยุทธศษสตร์รัฐมนตรีศึกษาซีมีโอ (คลิ๊กอ่าน)
- กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 1/2559  (คลิ๊กอ่าน)
- ผลการประชุม ศธ. 4/2559 (คลิ๊กอ่าน)
- STEM ในสถานศึกษา (คลิ๊กอ่าน)
- กศจ. (คลิ๊กอ่าน)

   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบผู้บริหาร


 
 
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
 

 
 
ข้อสอบยอดฮิต  ชุด  310  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
ฟรี...เล่มเอกสาร-อาหาร-เบรค+สรุป+คลังข้อสอบ+ชีตความรู้ + DVD เนื้อหา-เสียงบรรยาย ภาค กขค-วิชาเอก

 
สอบผู้บริหารการศึกษา
 
ห้องครู กทม. อาชีว
พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหารสถานศึกษา
พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
 
เว็บ ฟรี ข้อสอบออนไลน์
ห้องครู กทม. อาชีว
สอบผู้บริหารการศึกษา
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
จ.อุบลราชธานี ....  จ.เลย .... จ.นครราชสีมา ...    จ.สกลนคร  ....จ.ปทุมธานี  ....          จ.ระยอง  ...
จ.นครปฐม  ...              โรงแรม...
จังหวัดอื่น ๆ อุดรธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา-เชียงใหม่-พิษณุโลก ฯลฯ  (อ่าน/สมัคร = ด้านล่าง)
   


พัฒนาความรู้เตรียม ผู้บริหารศึกษา
 
คลิ๊ก...อบรมความรู้
เตรียมสู่...ผู้บริหาร
คลิ๊ก...อบรมความรู้
เตรียมสู่...ครูผู้ช่วย

พัฒนาความรู้เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย + พนักงาน-ธุรการ-บุคลากร

จ.อุบลราชธานี  โรงแรม  ...
จ.เลย    โรงแรม ...
จ.นครราชสีมา    โรงแรม......    
จ.ปทุมธานี    โรงแรม....                
จ.นครปฐม    โรงแรม...             
จ.สกลนคร    โรงแรม....
จ.ระยอง    โรงแรม...
จ.สุราษำร์ธานี   โรงแรม... 
ห้อง อัพเดท พัฒนาความรู้
อัพเดท ข่าว/ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่
พัฒนาความรู้ ภาค ก+ข+ 40 วิชาเอก หลักสูตร 1 หรือ 2 วัน เอกสารครบเหมือนกัน วิทยากรชุดเดียวกัน
?????? ??? 312 ?????? 2559 ????????????? 2015 ??????? 4G ??????????????? ???. ป Create online test
พัฒนาความรู้เตรียมสู่  ผู้บริหาร
ProProfs Quiz- รอบรู้ ชุด 313 บันทึก สพฐ. 2559 รอบรู้เด่น ก.พ.-มี.ค.2559 ? Online Quiz Creator
?????? ??? 102 ?????????? 2559 ??????? ??????????????????? ป ProProfs
ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 104 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก ? Powered by ProProfs
หนังสือสอบผู้บริหาร +
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
800 บ.(รวม EMSแล้ว)
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
1.หนังสือสอบครูผู้ช่วย ภาค กขค
2.หนังสือ 9-40 วิชาเอก +
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย
ช่วยช่วยจำ-อัพเดท
299-399 บ.(ยังไม่รวมค่าส่ง)
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
ProProfs Quiz- ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 105 กศจ. อกศจ. โครงสร้างใหม่ ศธ. ในส่วนภูมิภาค ? ProProfs
จ.บึงกาฬ  11 - 12 มิ.ย. 2559 โรงแรมศิริอัมพรโฮเต็ล&รีสอร์ท อ.เมือง
         (อยู่บนถนนบึงกาฬ-พังโคน ตรงข้ามหน้าเทคนิคบึงกาฬ)
จ.มุกดาหาร 18-19 มิ.ย.2559 โรงแรมกิม เจ็ค ซิน 1 อ.เมือง
จ.ราชบุรี 25-26 มิ.ย.2559 โรงแรมซีแอนด์ซี อ.โพธาราม
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2-3 ก.ค.2559 คลองวาฬบีชรีสอร์ท อ.เมือง
จ.สระแก้ว 9-10 ก.ค.2559 โรงแรมเปรมศักดิ์รีสอร์ท ต.สระขวัญ อ.เมือง
จ.ชุมพร 16-17 ก.ค.2559 โรงแรมชุมพรพาเลซ อ.เมือง
จ.ระยอง 23-24 ก.ค.2559 โรงแรมสระแก้วการ์เด้นท์ อ.เมือง

   


คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย


คลิ๊กอ่าน...
กำหนดการ
สอบครูผู้ช่วย 2559