9 เล่ม 9 เรื่อง /พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง/ภาค กข
ผู้ดูแลและจัดสร้างเว็บติวสอบ   นิกร  เพ็งลี ติดต่อเรา 0872494141 (12CALL) , 0839660030 (DTAC)
การศึกษา  ศิษย์เก่า รร.บ้านหนองขามหนองแวงบ้านเล้า , รร.ดงมันพิทยาคม , รร.อุบลรัตน์พิทยาคม , ราชภัฎอุดรธานี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (3.38) , ม.สารคาม กศ.ม.การบริหารการศึกษา (3.97)
ความสำเร็จ - คะแนนสอบ ภาค ก ผู้บริหาร ปี 52   ลำดับที่ 1 สพท.นม. 5 - สอบคัดเลือกผู้อำนวยการ ภาค ข ปี 53 ได้   ลำดับที่ 1 สพท.นม. 2 -สอบคัดเลือกผู้อำนวยการ ภาค ข ปี 53 ได้ ลำดับที่ 4 สพท.นม. 3
ความเป็นครู ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 2544 , - ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ผ่านการประเมิน โรงเรียนในฝัน ปี 2549
- สอบคัดเลือก ตำแหน่งรอง ผอ.รร. สพทนม.5 , ได้ลำดับที่ 7 - ผ่านการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน, สมศ 3 โรงเรียน , โรงเรียนคุณภาพ ,โรงเรียนวิถีพุทธ , โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  , - อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฎจอมบึง - บริการตอบคำถามฟรี (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ) 0872494141 , tuewsobkruthai@gmail.com
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-BOI คืออะไรทางเศรษฐกิจ
(ตอบ) Borad of Investment
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 2557
(ตอบ) สพฐ. ออกข้อสอบ ภาค ก
เขตพื้นที่ ภาค ข และ ค
มี 2 กลุ่ม ทั่วไป-ประสบการณ์
สัดส่วนกลุ่มประสบการณ์มากกว่า 1 ตำแหน่ง
(เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ+ค่านิยม 12 ประการ)
เกณฑ์ร้อยละ 60 ผ่าน  ขึ้นบัญชี 2 ปี
- ภาษีมรดกเก็บอย่างไร
(ตอบ) ร้อยละ 10 ของมรดกที่เกิน 50 ล้านบาท
- G 20  คืออะไร
(ตอบ) กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง
หรือ G 20 (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors – G20)
- ยานอวกาศที่ลงจอดดาวหาง 67 พี เพื่อดูกำเนิดมนุษย์ชื่อว่า
(ตอบ)  ฟีเล
- เจ้าของคลิป "ลักเหนียวไก่ " ชื่อว่าอย่างไร
(ตอบ) น.ส.ขนิษฐา หรือน้องไลล่า จันทร์สว่าง
- เงินช่วยเหลือชาวนาและสวนยางไร่ละเท่าไร
(ตอบ) 1,000 บาท สูงสุด 15 ไร่
-กรอบรัฐธรรมนูญใหม่
(ตอบ) 4 ภาค 5 ส่วน 13 หมวด
-APEC ย่อมาจากอะไร
(ตอบ) Asia-Pacific Economic Cooperation
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก
-การประชุม APEC ครั้งที่ 22 จัดที่ใด
(ตอบ) จีน
- 8 พย 57 ครบ 1 ปี พายุใดถล่มฟิลิปปินส์
(ตอบ) พายุไห่เอี้ยน
- ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือใคร
(ตอบ) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- 4 เสาหลัก สมศ.หมายถึงอะไรบ้าง
(ตอบ) ผู้-หน่วย-กะ-เมิน =
ผู้ประเมิน หน่วยประเมิน กระบวนการประเมิน และการประเมินภายในและภายนอก
-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ตรงกับค่านิยมหลักคนไทย
(ตอบ) รักชาติศาสตร์กษัตริย์ - ซื่อสัตย์-ใฝ่เรียนรู้-
รักความเป็นไทย-มีจิตสาธารณะ
-รองประธาน สปช. คนที่ 1 และ 2 คือใคร
(ตอบ) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นางสาวทัศนา บุญทอง
-ประธาน สปช. คือใคร
(ตอบ) ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
-ซีไรต์ 2557 เป็นของใคร ชื่อว่าอย่างไร
(ตอบ) อสรพิษ และเรื่องอื่นๆ โดย แดนอรัญ แสงทอง

?????? ??????/??????? » ProProfs Quizzes
กรอบรัฐธรรมนูญใหม่
4 ภาค 5 ส่วน 13 หมวด

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่าง รธน.
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธาน สปช.
ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์

นโยบาย รมว.ศธ. = 5-7-10
5 ทั่วไป 7 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1
11  นโยบาย
นายกรัฐมนตรี คนที่ 29
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รมว.ศธ. และ รมช.ศธ.
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ

ประธาน สนช.
นายพรเพชร วิชิตชลชัย

6 ใหม่ ROADMAP ศธ.
เรียน-ครู-คน-โอ-หาร-ไอ

เลขาธิการ กพฐ.คนใหม่
ดร.กมล  รอดคล้าย

ร่างวิชาใหม่ ในหลักสูตรแกนกลางฯ
1.วิชาประวัติศาสตร์=เรียนรวมกลุ่มสังคมฯ 40 ชม./ปี
2.วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม =
จัดเพิ่มเติม 40 ชม./ปี

หลักสูตรแกนกลางฯ (ใหม่) 2557
1 วิสัยทัศน์
6 ค่านิยมและเจตคติ
6 ทักษะแกนกลาง
6 ประสบการณ์การเรียนรู้
6 กลุ่มความรู้

มาตรฐานวิชาชีพใหม่ (ด้านความรู้)
ครู-การ-สถาน-เทศ = 11-6-7-8
ครู จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน
ผู้บริหารการศึกษา จาก 11 มาตรฐาน เป็น 6 มาตรฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา จาก 11 มาตรฐาน เป็น 7 มาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์ จาก 11 มาตรฐาน เป็น 8 มาตรฐาน

ร่างเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
Theoretical PEdagogical knowledge ; TPK = ครู
Performance Agreemen ; PA = ผู้บริหาร

คำขวัญวันครู 2557  เทิด - กะ - แม่
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ตัญญูบูชา
แม่และครูแห่งแผ่นดิน
โดย นายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร

คำขวัญวันเด็ก 2557
กะ-รู้-เป็น-มี-สร้าง-ให้
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี
มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบ 2
11,000 อัตรา = ทั่วไป 7,500 พิเศษ 3,500
96 เขต = สพม 25 สพป 71 เขต

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
-มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร
-ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456
-สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น.
-สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดปิดภาคเรียน สพฐ.-อาชีว (161111)
ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม-11 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน-1 เมษายน

1 ต.ค. 2556
ปลัด.ศธ. = นางสุทธศรี วงษ์สมาน
เลขาธิการ กอ. = นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ กพฐ. = นายอภิชาติ จีระวุฒิ

การย้ายของครู-บุคลากร
3 กรณี = ติ - เศษ - โยช
กรณีปกติ - กรณีพิเศ - กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการคู่มือสอบครูผู้ช่วย + DVD = 600 บ.
456.คสช. มี 6 คน
454 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ
453.มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ
452.วันเลือกตั้ง สส. 2557 คือ 2 ก.พ.2557
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน

-เกณฑ์สอบผู้บริการ ครูผู้ช่วย บุคลากร 38 (ค)
- ผลประชุม ครม.ที่เกี่ยวกับ ศธ.
- พิมพ์เขียวนำร่อง ปฏิรูปการศึกษา
-เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา
-ข้อเท็จจริงการลบชื่ออดีตนายกทักษิณ
-ETV กับ สพฐ.
-เกณฑ์สอบผู้บริหาร รร. 2557
-ศธ.หารือ สนช. กีฬา
-ขยายผล DLTV
-กฐินพระราชทาน ศธ.
-นโยบายการศึกษา นายกรัฐมนตรี
- ผลประชุม รมว.ศธ. กับ คุรุสภา
-คณะกรรมการบริหารชายแดนใต้
-ผลการประชุมองค์กรหลัก
-ครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 5 ราย
-การพัฒนา ICT ศธ.
-ความร่วมมือ ศธ.และ กก.
-นโยบาย รมว.ศธ. 5-7-10
-คำแถลงนโยบาย ครม.ประยุทธ์ 1
-ประวัติ รมว.ศธ.ประยุทธ์ 1
-ประชุมองค์กรหลัก 27/57
-แผน ศธ. ปีงบประมาณ 2558
-ศธ.เปิดอบรมผู้บริหารระดับกลาง
-ผลการประชุมองค์กรหัก ศธ.
-งบประมาณ 2558 เกี่ยวกับ ศธ.
- ROADMAP ปฏิรูปการศึกษา
- ชุมนุมยุวกาชาดและสตรี
- แม่และครูแห่งแผ่นดินฯ
- เส้นทางปฏิรูปการศึกษา
- การศึกษาหลังปี 2558
- 3 กิจกรรม ศธ. เดือน สค  57
- ผลการประชุมสภาการศึกษา 1/2557
- ย้ายผู้บริหารระดับสูง ศธ.
- ผลประชุม กคศ. 23/2557
- ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ ครั้งที่ 22/2557
- เวทีปฏิรูปการศึกษา
- ความคืบหน้า SMART CLASSROOMคู่มือติวสอบผู้บริหาร  = 750 บ.
14 ความรู้ทั่วไป กฎหมาย
12 งานในหน้าที่ 8 สมรรถนะ
1 ภาวะผู้นำ + ภาษาอังกฤษ + 12 ค่านิยม
คลังข้อสอบ + DVD
ทุกชุด + ตัวใหม่ล่าสุด
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
263 งบ 58 บอลโลก 2014 คสช.
262 การประเมินภายนอกรอบสี่
261 ระบบควบคุมภายใน ฯ 2557
259 การบริหารยุคใหม่ ฯ
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
257 LNR บันทึก สพฐ.ใหม่ 2557
256 การประกันคุณภาพการศึกษา
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ
รอบรู้เด่น 2557
253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013
เลือกตั้ง 2014
252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่
251 ที่มา สว. การแก้ รธน. เด่น
250 คดีปราสาทพระวิหาร
249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP
248 สมเด็จพระสังฆราช
247 สายัณห์ สว. สวนยาง
246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56
242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์
241 ครม.ปู 5
240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56
238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2
236 Tablet 57 ICT น่าออก
235 บันทึก สพฐ.2013
234 ทรงผม นร เด่น 56
213 จิตวิทยา 6 STEP +
คำขวัญ + กีฬาเด่น
212 แผนศธ-สพฐ. 4 ปีใหม่
211 งานศิลปหัตถกรรม 56
210 นโยบายพงศ์เทพ
+ รวมมิตรอาเซียน
209 3G ซีไรต์ โนเบล
208 วิทยฐานะใหม่ 2555
207 รอบรู้ สอศ.
206 นโยบายหลัก ศธ 2555
205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012
204 แผนกำลังคน 55-59
203 สพฐ.255 ใหม่ NASA
202 คนพิการ นางงาม กีฬา
เจตคติ/สมรรถนะ v 55
201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012
200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ.2555
199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค แอด 55
198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55
197 22 นโยบายใหม่ ศธ
196 โอลิมปิก 2012
195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ
194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ
193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู
192 ระบบดูแล
191 ภาวะผู้นำ
มาตรการประหยัด สพฐ.2555
เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์
รอบรู้ 189 กรอ.+เด่น
รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ.2012
รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช.
รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น
รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่น
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ เด่น 55
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56
รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 +เด่น
รอบรู้ 178 ส.ค.ส.พระราชทาน 2555
รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ. 9 โครงการ ศธ
รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 + เด่นใหม่ 55
รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 + เด่น 54-55
รอบรู้ 174 รับ นร.55 + รร.พอเพียง 56 + EM
รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 พัสดุ+กรณีศึกษา55
รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล
รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55
รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง (v ใหม่)
รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554
รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54
รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS
รอบรู้ 165 2p2r แผน ฉ.9 กสทช.
รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2
รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54
รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่
รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55
รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1
พรบ.ครูใหม่
รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1
บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่
การจัดการเรียนการสอน ใน รร.
นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ
ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54
หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร
จัดซื้อใหม่ e-GP+9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร.
การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย
รอบรู้ 422 การพัฒนา รร.ขนาดเล็ก สพฐ.54
รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์
รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54
รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54
รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย
รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป.ปี 54 ใหม่
รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554
รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554
รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ.
รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
กฎหมาย 81 6 STEP V3
พรบ.สภาครูฯ
กฎหมาย 80 6 STEP
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร.56 ปู 3
กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง.อาชีว
กฎหมาย 76 พรบ.การอาชีวศึกษา
กฎหมาย 74 พรฎ.ข้าราชการครู กทม.
กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ.
กพ.7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก
สมรรถนะ/เจตคติ v 55
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณ 2556
กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1
กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.55
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร.สพฐ.55
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54
พรบ.ลิขสิทธิ์  V1   ลิขสิทธิ์ V2
กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์
ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
ร่าง พรบ.ครูใหม่
หลักประกันภายในปฐมวัย 54
หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ. ใหม่ 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3
เงินบำรุงการศึกษาใหม่
พรบ.บัตรประชาชนใหม่ ฉ.3 54
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 6
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 5
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 4
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 3
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 2
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมาย ชุด 58 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ 54
กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554
กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 + ชนก
กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ. ปี 53
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2  V. 2
V. 2  V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
ติวสอบดอทคอม
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
ติวสอบบน
ติวสอบ ฟรี บน face book   You Tube   twitter
ข้อสอบ  ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบใหม่ล่าสุด facebook twitter
ติวสอบ ถาม-ตอบ ทั้งหมด ใหม่กว่านี้ ที่ face book
ฉบับปรับปรุง
6 STEP + UPDATE
ติวสอบ ที่
face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
ใหม่ ชุด รอบรู้ 299  ภาษาอังกฤษ 3 298 อังกฤษฯ 2 297 อังกฤษ ฯ 1 2     
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- บิ๊กตู่ เมิน ปู ชงการเมือง (คลิ๊กอ่าน)
- ครบ 5 ปี ถึงแก่อนิจกรรม สมัคร สุนทรเวช (คลิ๊กอ่าน)
- การประชุม ครม. ภาษีมรดก (คลิ๊กอ่าน)
- ได้ฤกษ์ ประชุม ครม.ประยุทธ์ (คลิ๊กอ่าน)
- ถกเครียด การประชุมสุดยอดอาเซียน ณ เนปิดอร์ (คลิ๊กอ่าน)
- กรอบ รธน.ใหม่ 4 ภาค 5 ส่วน 13 หมวด (คลิ๊กอ่าน)
- คลิป "ลักเหนียวไก่" (คลิ๊กอ่าน)
- การประชุม APEC ครั้งที่ 22  (คลิ๊กอ่าน)
- เทียนฉาย ชู 6 เป้าหมายปฏิรูปมั่นคง (คลิ๊กอ่าน)
การเข้าห้องสอบ 1.ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ 2.กด Start 3.Next
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉ.ชั่วคราว (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)
- คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คลิ๊ก)
- มติ ครม. 6 พ.ค. 57 (คลิ๊ก)
- มติ ครม.8 เม.ย. 57 (คลิ๊ก)
- มติ ครม. 1 เม.ย. 2557  (คลิ๊ก)
- สเป็ค Tablet ปีงบ 57 (คลิ๊ก)
- แถลงการณ์หลังอ่านคำพิพากษาศาลโลก (คลิ๊ก)
- ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (คลิ๊ก)
- การลดต้นทุนผลิตข้าว (คลิ๊ก)


ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com หรือ facebook โทร 0872494141 (12call)
ไอดี Line ที่ tuewsob2014

ฟรี..(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก 39 เอก
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร บุคลากรใหม่ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหาร รร ปี 57  (คลิ๊ก)
- นโยบาย รมว.ศธ. 5-7-10 (คลิ๊ก)
- 10 นโยบายการศึกษา ครม.ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- 35 เพลงปลุกใจเพื่อชาติ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ประเมิน สมศ.รอบสี่ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักปลัด ศธ. (คลิ๊ก)
- ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
- มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 (คลิ๊ก)
- นโยบายการรับนักเรียน สพฐ. 2557 (คลิ๊ก)
- เงินเดือนใหม่ครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2557  (คลิ๊ก)
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ศธ. 2556-2559 (คลิ๊ก)
เว็บติวสอบครู
เว็บติวสอบผู้บริหาร
- เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร บุคลากร 38 (ค) (คลิ๊กอ่าน)
- สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวะ (คลิ๊กอ่าน)
- กคศ.ให้ สพฐ.ออกข้อสอบ ภาค ก ผู้บริหาร (คลิ๊กอ่าน)
- เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (คลิ๊กอ่าน)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 (คลิ๊กอ่าน)
- ประชุมสุดยอกผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 25 (คลิ๊กอ่าน)
- ตัวครูชั่วคราวสอบได้ทุกสังกัด (คลิ๊กอ่าน)
- สพฐ.ชูปี 58 ปลอดเด็กอ่านไม่ออก (คลิ๊กอ่าน)   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
ติวสอบผู้บริหาร 2557
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (4 ภาค 30 จุด)

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

เกณฑ์สอบ
ผู้บริหาร รร.2557


คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร
4 ภาค 30 จุด

คลิ๊ก สมัคร
ติวสอบผู้บริหาร


 
 
จุดต่อไป ปทุมธานี-ระยอง-โคราช-อุบลฯ-สุรินทร์-ร้อยเอ็ด 
จุด อื่น ๆ ตรวจสอบ/สมัคร/คลิ๊ก ด้านล่าง

 
จ.ศรีสะเกษ      29 - 30 พ.ย. 57
ณ โรงแรมบุญศิริบูติกโฮเต็ล
จ.สุราษฎร์ธานี 6 - 7 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมเคปาร์ค
จ.พิษณุโลก     13 - 14 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมไพลิน
จ.สระแก้ว       20 - 21 ธ.ค. 57 ณ ธนาสิริโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
จ.สกลนคร      27 - 28 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมอิมพีเรียลติวสอบครูผู้ช่วย 57- 58
ปรับปรุงใหม่
เปิดตัว 7 STEP +
ภาษาอังกฤษ-12 ค่านิยม
15 พย 57


ติวแบบ 7 STEP + ข้อสอบ+ภาษาอังกฤษ+12 ค่านิยม 

 
ProProfs - ค่านิยมหลัก 12 ประการ
????????????????????????????????? 12 ?????? ??? 1 ??? ???????????? ??.???? ?????? - ProProfs
ProProfs - ???????????????????????????? 12 ?????? ??? 2 ??? ????????????
ภาษาอังกฤษและการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ชุด 3 โดย ผอ.นิกร เพ็งลี - ProProfs