โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุดที่ 98 ฟุตบอลโลก SP2 ศธ Exit Exam สมศ.ประเมินรอบสาม

1. มาสคอท ฟุตบอลโลก 2010 ที่เป็นเสือดาวผมสีเขียว ชื่อว่าอย่างไร
Sakumi
Zakumi
Shakumi
Chakumi


2. ฟุตบอลโลกนัดเปิดสนาม วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เป็นการแตะระหว่างทีมใด
แอฟริกาใต้ พบ แคมาลูน
แอฟริกาใต้ พบ ไอเวอรี่โคส
แอฟริกาใต้ พบ แม็กซิโก
แอฟริกาใต้ พบ โรมาเนีย


3. โครงการ SP2 ของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละเท่าไร
40
46
50
54


4. สทศ. หมายถึงข้อใด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถานบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ


5. สพฐ. หมายถึงข้อใด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


6. Exit Exam คืออะไร
จบชั้นปี
จบช่วงชั้น
จบการศึกษาภาคบังคับ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


7. สพฐ. มีการนำโมเดลการศึกษาของกี่ประเทศมาใช้ในการปฏฺรูปการศึกษารอบสอง
2
4
6
7


8. จากข้อ 8 ข้อใด ไม่ใช่
สิงคโปร์
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ฝรั่งเศส


9. Master Teacher มีกี่คน
10,000 คน
20,000 คน
30,000 คน
40,000 คน


10. ข้อใด หมายถึงระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
2553 - 2557
2553 - 2558
2554 - 25558
2554 - 2559


11. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ขั้นสูง
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม