ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา
ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 152 องค์กร องค์การเด่น เว็บไซต์น่าจดจำ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่พัฒนางานระบบงานด้านบุคลากรและข้าราชการ และมีจำนวนกี่คน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 12 คน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 14 คน
คณะกรรมการพัฒนาระบบการราชการ 12 คน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 14 คน


2. เว็บไซต์ ก.พ.ร. คือข้อใด
http://www.opdc.go.th
http://opdc.go.th
http://www.opdc.ac.th
http://www.opdc.co.th


3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการศึกษาทุกประเภททุกระดับคือข้อใด
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
กคศ.
คุรุสภา


4. ข้อใด คือ เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.co.th
www.moe.go.th
www.moe.ac.th
www.moe.org.go.th


5. สพฐ. ย่อมาจากข้อใด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


6. ข้อใด คือ เว็บไซต์ของ สพฐ.
www.obec.go.th
www.obec.ac.th
www.obec.org
www.obec.net


7. หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
กคศ.
คุรุสภา


8. ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ของคุรุสภา
www.ksp.go.th
www.obec.go.th
www.ksp.or.th
www.ksp.ac.th


9. หน่วยงานที่มีหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือข้อใด
กพร.
สพฐ.
กคศ.
คุรุสภา


10. ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://203.146.15.33
http://103.146.15.33
http://203.146.33.15
http://103.146.15.33