ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ ชุด 1.9 งานแนะแนว โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. แบบ ปพ.ใดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวมากที่สุด
ปพ.1
ปพ.3
ปพ.7
ปพ.8


2. ปรัชญาของการแนะแนวข้อใดสำคัญที่สุด
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีศักยภาพแฝงอยู่
บุคคลแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างกัน
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
ธรรมชาติของคนอยู่รวมกันเป็นสังคม


3. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายของการแนะแนว
ป้องกันปัญหา
แก้ปัญหา
ปรับปรุงพฤติกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา


4. ใครคือบิดาแห่งการแนะแนว
โฟร์เบล
ซิกมันด์ ฟรอยด์
แฟรงค์ พาสัน
จอห์น ดิวอี้


5. ขอบข่ายของงานแนะแนวในสถานศึกษามีกี่เรื่อง
3
5
7
9


6. Case Study เกี่ยวข้องกับงานใดของการแนะแนว
งานศึกษารวบรวมข้อมูล
งานสารสนเทศ
งานให้คำปรึกษา
งานจัดวางตัวบุคคล


7. การจัดหาทุนให้กับนักเรียนเกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานแนะแนวข้อใดมากที่สุด
งานสารสนเทศ
งานจัดวางตัวบุคคล
งานศึกษารวบรวมข้อมูล
งานติดตามและประเมินผล


8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในขั้นตอนแรกของระบบเกี่ยวข้องกับงานแนะแนวข้อใดโดยตรง
งานศึกษารวบรวมข้อมูล
งารสารสนเทศ
งานจัดวางตัวบุคคล
งานให้คำปรึกษา


9. ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขจัดระบบงานแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง พ.ศ.2549 ข้อใด ไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว
การให้คำปรึกษา
การฝึกอบรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างความสามัคคี


10. จาก กฎกระทรวงงานแนะแนว พ.ศ.2549 ในข้อ 9 ข้อใด ไม่ใช่ " นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด"
ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดศีลธรรม
คบหาสมาคมกับบุคคลที่จะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย
อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด


11. ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการแนะแนว พ.ศ.2549 หน้าที่ของโรงเรียนและสถานศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด
พัฒนาระบบงานแนะแนว
สำรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม
แจ้งผู้ปกครอง
สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม