ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ ชุด 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กำหนดไว้ในหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9


2. สื่อการเรียนรู้แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้ทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
Hardware
Solfware
Peopleware
Techniques


3. การแบ่งประเภทของสื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้ของเอ็ดการ์เดล มีกี่ขั้น
7
8
9
10


4. กรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดลข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ประสบการณ์ตรง - จำลอง - นาฎการ - สาธิต - ศึกษานอกสถานที่ - นิทรรศการ - โทรทัศน์ - ภาพนิ่ง - ทัศนสัญ,กษณ์ - วจนสัญลักษณ์
ประสบการณ์ตรง - จำลอง - นาฎการ - สาธิต - ศึกษานอกสถานที่ - นิทรรศการ - โทรทัศน์ - ภาพนิ่ง
ประสบการณ์ตรง - จำลอง - นาฎการ - สาธิต - ศึกษานอกสถานที่ - นิทรรศการ - โทรทัศน์ - วจนสัญลักษณ์ - ทัศนสัญลักษณ์
ประสบการณ์ตรง - จำลอง - นาฎการ - สาธิต - ศึกษานอกสถานที่ - นิทรรศการ - โทรทัศน์ - ภาพนิ่ง - วจนสัญลักษณ์ - ทัศนสัญลักษณ์


5. ข้อใด ไม่ใช่ สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อวิธีการ
สื่อเทคโนโลยี
สื่ออื่น ๆ


6. Innovation ตรงกับข้อใดมากที่สุด
สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
เทคโนโ,ยีสารสนเทศ


7. ข้อใด เรียงลำดับได้ถูกต้อง
ข้อมูล - สารสนเทศ - เทคโนโลยี - ความรู้ - ปัญญา
ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
สารสนเทศ - ข้อมูล - เทคโนโลยี - ความรู้ - ปัญญา
สารสนเทศ - ข้อมูล - เทคโนโลยี - ปัญญา - ความรู้


8. ข้อใด หมายถึง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
MIS
EIS
GIS
DSS


9. ศูนย์ปฏฺบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับ สพฐ. คือข้อใด
PMOC
MOC
DOC
AOC


10. ใครคือบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ชาร์ล แบบเบจ
ชาร์ล ดาร์วิน
เอดา ออกุสตา
เอ็ดเวิร์ส ดีโบโน


11. หน่วยความจุของคอมพิวเตอร์ในข้อใดมีความจุมากที่สุด
Kb
Mb
Gb
Tb


12. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ใดเปรียบเสมือนสมองของคนเรา ควบคุมการทำงานทั้งหมด
ROM
RAM
CPU
HDD


13. ข้อใด ไม่ใช่ Hardwre
MOUSE
KEYBOARD
MICROSOFT WORD
MONITOR


14. ข้อใดคือระบบเครือข่ายที่เล็กที่สุด
LAN
MAN
WAN
INTERNET


15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Flash 6
Geometer Sketchpad
Crocodile Clip
Google Earth


16. ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.obec.go.th
http://www.moe.go.th
http://www.obec.ac.th
http://www.moe.com


17. ระบบใดที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
e - learning
e - testing
e - mail
e - commerce