ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหาร งานงบประมาณ ชุด 3.6 คำนวณหักภาษี ติดตามเงินงบ อุดหนุน ค่ารักษา เบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เลื่อนขั้นปีละ 2 ครั้ง
ครึ่งปีแรก หมายถึง 1 ต.ค. - 30 มี.ค. ให้เลื่อนขั้น วันที่ 1 เมษายน
ครึ่งปีหลัง หมายถึง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ให้เลื่อนขั้น วันที่ 1 ตุลาคม
กรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 คน


2. โรงเรียนติวสอบวิทยาคม มีข้าราชการครู 16 คน ชาย 10 คน หญิง 6 คน ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม มีครูช่วยราชการ 2 คน โรงเรียนแห่งนี้จะมีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นได้ 1.0 ขั้นกี่คน
1
2
3
4


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพิจารณาและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูในสถานศึกษามาทำงานสาย 6 ครั้ง จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับ สพป.มีจำนวน 9 คน
ครูติวสอบสังกัด สพป.นม.1 ได้รับแต่งตั้ง เป็น ผอ.รร. ใน สพป.นม.2 ระหว่างครึ่งปีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ สพป.นม.1 เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้น
ผู้สั่งเลื่อนขั้นให้กับ รอง.ผอ.รร.และ ผอ.รร. คือ ผอ.สพท. โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่


4. ครูติวสอบจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในนามโรงเรียน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ครูติวสอบต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนกี่บาท
ไม่ต้องหัก เพราะซื้อจากบุคคลธรรมดา
140.18
140.19
141.18


5. โรงเรียนติวสอบวิทยานุสรณ์ มีนักเรียน 89 คน จะมีครูสายผู้สอนได้กี่คน
3
4
5
6


6. โรงเรียนติวสอบดอทคอม เปิดสอนระดับอนุบาลถึง ม.ต้น มีนักเรียน 1,678 คน จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้สูงสุดกี่คน
2
3
4
5


7. โรงเรียนติวสอบดอทคอม มีนักเรียนอนุบาล 90 คน ป.1-6 จำนวน 125 คน ม.1-3 จำนวน 210 คน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
มี รอง.ผอ.รร.ได้ 1 คน ครูทุกระดับ 26 คน
ครูก่อนประถมมีได้ 4 คน
ครูประถมศึกษามีได้ 10 คน
ครูมัธยม มีได้ 12 คน , สายสนับสนุนการสอน 2.6 คน


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิคือตนเอง บุตร ภรรยา และบิดามารดา
บุตรเบิกได้สูงสุดถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์
บุตรที่ไร้ความสามารถ สามารถเบิกได้ตลอดชีพ
ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนวัน


9. ครูติวสอบดอทคอมเข้ารับการรักษาพยาบาลสถานพยาบาลของราชการ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ พักรักษาตัว 20 วัน ห้องรวม 3 วัน ห้องพิเศษ 17 วัน สามารถเบิกค่าเตียงและค่าอาหารห้องพิเศษได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินตามข้อใด
เบิกได้เท่ากับ 20 วันที่จ่ายจริง
เบิกได้เท่ากับ 17 วันที่จ่ายจริง
7,800 บาท
10,200 บาท


10. ครูติวสอบ มีบุตร 3 คน กำลังเรียนอยู่ชั้น อนุบาล 2 ป.1 ม.1 ใน 1 ปี ครูติวสอบต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ลูกกำลังศึกษาเป็นเงินกี่บาท
1,100 บาท
1,200 บาท
11,750 บาท
11,570 บาท


11. โรงเรียนติวสอบวิทยา มีนักเรียนอนุบาล 10 คน ประถมศึกษา 20 คน มัธยมศึกษา 10 คน ครู 8 คน โรงเรียนนี้จะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินทั้งสิ้นกี่บาทต่อปี
80,000 บาท
85,000 บาท
90,000 บาท
95,000 บาท


12. จากข้อ 11 โรงเรียนจะได้รับจัดสรรเพิ่มตามข้อใด
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท


13. ครูติวสอบ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.นม.2 เดินทางไปอบรม สพม.2 เป็นเวลา 5 วัน (วันที่ 1 - 5 พ.ค.) ณ โรงแรมกรุงเทพธานี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ วันละ 240 บาท
เบิกค่าที่พักได้วันละ 800 บาท (เตียงเดี่ยว)
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
เบิกได้ตามมาตรการประหยัดของ สพฐ.