ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก กฎระเบียบ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 54 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การย้ายผู้บริหารสังกัด สพฐ. มีกี่กรณีกี่ข้อ
2 กรณี 8 ข้อ
2 กรณี 10 ข้อ
3 กรณี 10 ข้อ
3 กรณี 8 ข้อ


2. ข้อใด คือ การย้ายในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
การย้ายด้วยเหตุผลอื่น และไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ
การย้ายด้วยเหตุผลอื่น และการย้ายกรณีพิเศษ
การย้ายกรณีพิเศษ และไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ
การย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการกำหนดสถานศึกษาในการย้ายทั้ง 4 ขนาด
ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา
ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน
ขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน
ขนาดพิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน


4. ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนดสถานศึกษา 4 ประเภท ในการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด สพป.
สถานศึกษาสังกัด สพม.
สถานศึกษาสังกัด สศศ.
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีรับย้ายและบรรจุแต่งตั้งให้เท่ากับหรือต่างกันได้เกิน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งว่างต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะรับย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง
กรณีมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ไม่ต้องกำหนดสัดส่วน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ. เป็นผู้กำหนดกำหนดสัดส่วน


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การย้ายกรณีปกติ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีระว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม คำร้องนำไปพิจารณาย้ายได้ไม่เกิน 31 กรกฎาคมของปีถัดไป
คำร้องขอย้ายประจำปี ไปแต่งตั้งกรณีเกษียณหรืออื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายนของปีถัดไป
ตำแหน่งว่างหลังการย้ายทุกครั้ง ให้ สพท.ประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
กรณีคัดค้านคำร้องย้ายภายในเขตให้คัดค้านภายใน 30 กันยายนของปีเดียวกัน


7. ข้อใดเรียงลำดับการเขียนย้ายกรณีระบุในคำร้องว่า "สถานศึกษาใดก็ได้"
สพท./สศศ. - คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย - ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรับย้าย - อ.ก.ค.ศ.พิจารณา
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย - สพท./สศศ. - ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรับย้าย - อ.ก.ค.ศ.พิจารณา
สพท./สศศ. - คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย - ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัด - อ.ก.ค.ศ.พิจารณา
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย - สพท./สศศ. - ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัด - อ.ก.ค.ศ.พิจารณา


8. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ สพท. เสนอ อ.ก.ค.ศ. และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับ
ให้ กพท. เสนอ อ.ก.ค.ศ. และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับ
ให้ สพท. เสนอ สพฐ. เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามลำดับ
ให้ กพท. เสนอ กพฐ. เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามลำดับ


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการย้ายผู้บริหารสังกัด สพฐ.
การย้ายกรณีพิเศษสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี
การย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า 1 ขนาดกระทำได้ในสังกัด สพม.และ สศศ.เท่านั้น
การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สพท.หรือ สศศ.ประกาศรายชื่อไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการยื่นคำร้อง
ผู้ที่สามารถเขียนย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันยื่นคำขอ


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของ สพป.มี 9 คน สพม. 10 คน สศศ.13 คน สพฐ. 19 คน
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย สศศ. คือ เลขาธิการ กพฐ.
สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาพิเศษเป็นไวาลา ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันยื่นคำร้อง สพท.ส่งคำร้องไป สพฐ.ภายใน 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย สพท. คือ ผอ.เขต


11. การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประเมินความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 3 ลำดับแรกประเมินจากอะไร
วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ การพัฒนาสถานศึกษา ความเป็นผู้นำ
อาวุโสราชการ วิสัยทัศน์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ อาวุโสราชการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน


12. การย้ายในข้อใด ไม่มีในการย้ายผู้บริหารสังกัด สพฐ.
การย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส
การย้ายด้วยเหตุผลอื่น
การย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ
การย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ