ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

    16 - 17 เมษายน 2554
จ.สกลนคร
ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหาร-ครู ชุด 2.3 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมาสัดส่วนนักเรียนกี่คนต่อครูผู้สอนหนึ่งคน
10
20
25
30


2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 20 คนลงมา มีครูผู้สอนและผู้บริหารกี่คน
1
2
3
4


3. โรงเรียนติวสอบดอทคอม มีนักเรียน 119 คน มีครูผู้สอนได้สูงสุดกี่คน
4
5
6
7


4. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อห้อง ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


5. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อห้อง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


6. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อห้อง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


7. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


8. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อครูผู้สอนระดับประถมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


9. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป สัดส่วน นักเรียนต่อครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา คือข้อใด
20 ต่อ 1
25 ต่อ 1
30 ต่อ 1
40 ต่อ 1


10. โรงเรียนติวสอบวิทยานุสรณ์เปิดสอนระดับ ม.1-6 มีนักเรียน ม.1-3 จำนวน 200 คน นักเรียน ม.4-6 จำนวน 300 คน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรโรงเรียนแห่งนี้
ผอ.รร. 1 คน รอง.ผอ.รร. 1 คน ครูผู้สอน 12 คน
ผอ.รร. 1 คน รอง.ผอ.รร. 2 คน ครูผู้สอน 12 คน
ผอ.รร. 1 คน รอง.ผอ.รร. 1 คน ครูผู้สอน 13 คน
ผอ.รร. 1 คน รอง.ผอ.รร. 2 คน ครูผู้สอน 13 คน


11. โรงเรียนติวสอบ เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.6 นักเรียนระดับอนุบาลจำนวน 220 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 110 คน นักเรียนหญิง 110 คน นักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ชาย 300 คน หญิง 200 คน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนติวสอบ
ผอ. 1 คน รอง.ผอ. 1 คน ครูผู้สอน 29 คน ครูสนับสนุนการสอน 2 คน
ผอ. 1 คน รอง.ผอ. 2 คน ครูผู้สอน 30 คน ครูสนับสนุนการสอน 2 คน
ผอ. 1 คน รอง.ผอ. 1 คน ครูผู้สอน 29 คน ครูสนับสนุนการสอน 3 คน
ผอ. 1 คน รอง.ผอ. 2 คน ครูผู้สอน 30 คน ครูสนับสนุนการสอน 3 คน


12. โรงเรียนติวสอบประชานุเคราะห์ มีนักเรียนอนุบาลถึง ม.6 จำนวน 1,079 จะมีตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารได้กี่คน
1
2
3
4


13. ข้อใดเรียงลำดับครูสายสนับสนุนการสอนได้ถูกต้องตามลำดับความจำเป็นมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก
โภชนาการ - อนามัย - บรรณารักษ์
โภชนาการ - อนามัย - แนะแนว
อนามัย - บรรณารักษ์ - แนะแนว
ตอมพิวเตอร์ - โภชนาการ - แนะแนว


14. โรงเรียนติวสอบดอทคอมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียน 600 คน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร 3 คน ครูรวม 50 คน
ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน ครูรวม 49 คน
ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน ครูรวม 50 คน
ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยผู้บริหาร 3 คน ครูรวม 49 คน