ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก การบริหารงานบุคคล ชุด 2.3 การสอบ คัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตั้ง ลงโทษ ย้าย สังกัด สพฐ. โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การสอบเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามข้อใด
สอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก
คัดเลือก
สรรหา


2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก และ ข ค คือข้อใดตามลำดับ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ และ ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
อ.ก.ค.ศ.และ ก.ค.ศ.วิสามัญ


3. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยมีระยะเวลาตามข้อใด
1 ปี
2 ปีงบประมาณ
2 ปี
2 ปีการศึกษา


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
คณะกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รอง.ผอ.รร. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาและครู
นับเวลาประเมินตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติราชการจนครบ 2 ปี
ประเมิน 8 ครั้ง
ประเมินไม่ผ่านแจ้งให้ออกจากราชการภายใน 7 วันทำการ


5. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูผู้ช่วยมาบรรจุที่โรงเรียนของท่านจะดำเนินการตามข้อใดก่อนหลังได้ถูกต้อง
แจ้งภาระงาน - มาตรฐาน - คุณภาพงาน - เกณฑ์วิธีการ - บทบาทหน้าที่ - มอบหมายหน้าที่
มอบหมาายหน้าที่ - แจ้งภาระงาน - มาตรฐาน - คุณภาพงาน - เกณฑ์วิธีการ-บทบาทหน้าที่
แจ้งภาระงาน - บทบาทหน้าที่ - มาตรฐาน - คุณภาพ - เกณฑ์วิธีการ
มอบหมายหน้าที่ - เกณฑ์วิธีการ - คุณภาพ - มาตรฐาน - บทบาทหน้าที่


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
จำนวนไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
มี 2 ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะและการนำเสนอผลงาน
สำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้จัดส่งรายชื่อเข้ารับการพัฒนาตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ได้ภายในเวลา 3 ปี


7. ข้อใด ไม่ใช่ การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักและกระบวนการบริหารในสถานศึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา


8. ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับบุคคลในข้อใด
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู อันดับ คศ.1
ครู อันดับ คศ.2


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดย ผอ.รร. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 โดย ผอ.รร. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ตำแหน่ง รอง.ผอ.เขต โดย เลขาธิการ กพฐ. โดย อนุมัติ ก.ค.ศ.
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ โดย เลขาธิการ กพฐ. โดย อนุมัติ ก.ค.ศ.


10. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครูติวสอบ อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ผอ.เขต โดย อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
เลขาธิการ กพฐ. โดย อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เลขาธิการ กพฐ. โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ.
เลขาธิการ กพฐ.โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.


11. ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใดสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง
ผอ.แดง สั่งภาคทัณฑ์ครู
ผอ.ขาว สั่งตัดเงินเดือนครู 5 % เป็นเวลา 1 เดือน
ผอ.เขียว สั่งลดขั้นเงินเดือนครู
ผอ.เหลือง สั่งพักราชการครู


12. การย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีกี่กรณี
2
3
4
5


13. ข้อใด ไม่ใช่ กรณีการย้ายของผู้บริหาร
ปกติ
พิเศษ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ


14. การย้ายตามข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิเขียนย้ายได้
อยู่ร่วมกับคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
พัฒนาคุณภาพ


15. ตามร่างการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. กรณีการย้ายใดที่เพิ่มเข้ามา
ปกติ
พิเศษ
เพื่อประโยชน์
วัตถุประสงค์พิเศษ


16. ข้อใด หมายถึง ขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง ตามเกณฑ์จำนวนนักเรียนของ สพฐ.
401 คน
501 คน
1501 คน
2001 คน


17. ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเขียนย้ายได้นั้นต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในถสานศึกษาปัจจุบันตามข้อใด
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
ไม่ต่ำกว่า 24 เดือน


18. กรณีผู้บริหารต้องการย้ายสับเปลี่ยนในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือตามข้อใด
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีครบเกษียณ
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีครบเกษียณ


19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
กรณีปกติเขียนย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง
กรณีพิเศษเขียนย้ายได้ตลอดปี
กรณีย้ายเพื่อแก้ปัญหา คำนึง ความเหมาะสม ประโยชน์ราชการ และความเป็นธรรม
กรณีพิจารณาย้ายครั้งแรกสามารถย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้