ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานบริหารทั่วไป 4.22 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการลงโทษนักเรียน โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. กิจกรรมนักเรียนตามข้อใดที่ใช้นักเรียนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน ช่วนป้องกันแก้ไขและลดปัญหาในวัยเรียนได้
ห้องเรียนสีขาว
After School
YC
To Be Number One


2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี มีก 4 กิจกรรมข้อใด ไม่ใช่
แนะแนว
วิชาการ
คุณธรรม
ICT


3. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายใด
อบรมสั่งสอน
แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ให้รู้สำนึกในความผิด
กลับประพฤติตนในทางที่ดี


4. ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนัศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
2
3
4
5


5. ระเบียบ ศธ. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 คือข้อใด
ว่ากล่าวตักเตือน - ทำทัณฑ์บน - ตัดคะแนนความประพฤติ
ว่ากล่าวตักเตือน - ทำทัณฑ์บน - ตัดคะแนนความประพฤติ - ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ว่ากล่าวตักเตือน - ทำทัณฑ์บน - ตัดคะแนนความประพฤติ - ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ว่ากล่าวตักเตือน - ทำทัณฑ์บน - ตัดคะแนนความประพฤติ - ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - พักการเรียน


6. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาให้คำนึงถึงข้อใด
อายุ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์
อายุและความร้ายแรงของพฤติการณ์
อายุ เหตุแห่งการกระทำ และความร้ายแรงของพฤติการณ์


7. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา ควรได้รับโทษตามข้อใด
ว่ากล่าวตักเตือน
ทำทัณฑ์บน
ตัดคะแนนความประพฤติ
ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน


8. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาได้
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น


9. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบ ศธ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 มีกี่สถาน
3
4
5
6


10. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบ ศธ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ที่แตกต่างจาก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548 คือข้อใด
ว่ากล่าวตักเตือน
พักการเรียน
คัดชื่อออก
ไล่ออก


11. การสั่งพักการเรียนนักเรียนหรือนักศึกษาสามารถกระทำได้จากสาเหตุทุกข้อยกเว้นข้อใด
การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ
แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง
แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิผู้อื่น
กระทำการที่เสี่ยวต่อการเกิดอาชญากรรม


12. การสั่งพักการเรียนนักเรียนหรือนักศึกษากระทำได้ตามข้อใด
ครั้งหนึ่ง 7 วัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 7 วัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ กพท.
ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 7 วัน เป็นอำนาจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ สพท.
ครั้งหนึ่ง 7 วัน โดยเป็นอำนาจของ สพท.