ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทักษิณ
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ชุดพิเศษ 2.18 ประมวล 9 โมดูล พัฒนาผู้บริหาร โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดเรียงลำดับความกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง หรือ TOP DOWN ได้ถูกต้อง
Change Sponsor - Change Advocate - Change Agent - Change Target
Change Target - Change Agent - Change Advocate - Change Sponsor
Change Advocate - Change Target - Change Sponsor - Change Agent
Change Sponsor - Change Agent - Change Target - Change Advocate


2. โรงเรียนของท่านมี 4M เป็นจุดแข็ง 7s เป็นจุดขาย และ C-PEST เป็นอุปสรรค ท่านจะเลือกบริหารตามสถานการณ์ใด
ตั้งคำถาม และหยุดชลอ
ดาวรุ่ง และมุ่งพัฒนา
วัวแม่ลูกอ่อน และพัฒนาอย่างระมัดระวัง
หมาจนตรอก และยุบรวมเลิก


3. ผู้บริหารที่ดีควรมี Good Governance จำนวน 6 ข้อ ข้อใดสำคัญที่สุด
Ethics
rule of law
Transparency
Participation


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการนำองค์กรและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
ประสิทธิภาพ คือ การทำงานที่ประหยัด
ประสิทธิผล คือ การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม
BSC คือ การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทั้งองค์กร


5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ BSC หรือ Balanced Scorecard
การเงิน
ผู้รับบริการ
การวางแผน
การเรียนรู้


6. ข้อใด ไม่ใช่ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประสิทธิผล
การเรียนรู้และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ


7. ข้อใดเรียงลำดับ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System ; PMS) ได้ถูกต้อง
กำหนดเป้าหมาย - SWOT - Strategy Map - ประเมินผล
P - D - C - A
Vision - Mission - Gaols - Objective - Targets
วิเคราะห์ภารกิจ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - SWOT - กำหนดกลยุทธ์


8. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมจากมากไปหาน้อยคือข้อใด
Inform - Consult - Involve - Collaborate - Empower
Empower - Collaborate - Involve - Consult - Inform
Consult - Collaborate - Inform - Involve - Empower
Empower - Involve - Inform - Collaborate - Consult


9. ข้อใดจับคู่การควบคุมกับระดับผู้บริหารไม่ถูกต้อง
Operational Control กับ First Line
Tactical Control กับ Middle Level
Strategic Control กับ Top Level
Inform Control กับ Human Level


10. กระบวนการกระตุ้นและรวบรวมความคิดสู่ความเป็นเลิศ หรือ ฺBest Practice มี 7 ขั้นตอน 3 สิ่แรกที่ผู้บริหารควรกระทำคือข้อใด
กระตุ้นและเปิดรับความคิด - ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอความคิด - ประเมินความคิด และให้ข้อมูลย้อนกลับ ปรับปรุง
ยกย่อง ชมเชย และประกาศความสำเร็จ - วัดผล ทบทวน และปรับปรุง - ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอความคิด
กระตุ้นและเปิดรับความคิด - ยกย่อง ชมเชย และประกาศความสำเร็จ - นำความคิดไปปฏิบัติ
วัดผล ทบทวน และปรับปรุง - กระตุ้นและเปิดรับความคิด - ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอความคิด