ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก บริหารทั่วไป 4.12 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. (ยุบ-รวม-สอน) โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. แบ่งออกเป็นกี่ประเภทตามจำนวนนักเรียน
3
5
7
9


2. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.คือประเภทใด (ตามจำนวนนักเรียน)
ต่ำกว่า 120 คน
1-20 คน
21-40 คน
41-60 คน


3. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
ภาคเหนือ - ภาคอีสาน - ภาคกลาง - ภาคใต้
ภาคอีสาน - ภาคเหนือ - ภาคกลาง - ภาคใต้
ภาคกลาง - ภาคเหนือ - ภาคอีสาน - ภาคใต้
ภาคเหนือ - ภาคกลาง - ภาคอีสาน - ภาคใต้


4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา สพฐ.มีจำนวนกี่โรง
137
173
1967
2548


5. ภาพรวมอัตราครู1 คน ต่อนักเรียนระดับประเทศ ในโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.คือข้อใด
12.46
12.85
19
45.82


6. นโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (2552-2561) ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. คือ
ลดจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลงร้อยละ 50
ยุบรวมจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลงร้อยละ 50
ยุบเลิกจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลงร้อยละ 50
สอนรวมจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลงร้อยละ 50


7. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.มี 5 แนวทาง ข้อใดเป็นแนวทางเร่งด่วนที่ต้องกระทำ
การบริหารจัดการเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
การบริหารจัดการสอนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดการการเดินทางของนักเรียน


8. โรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ใดที่จะถูกรวมโรงเรียนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ่มสาระหลัก
คณะกรรมการสถานศึกษายินยอม
โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพ สมศ.
ได้รับความเห็นชอบจาก กพท.


9. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ดูได้จากข้อใด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการ คำรับรองปฏิบัติราชการ
การบริหารจัดการ คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต ผลลัพธ์