ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 2 โดยนิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ศน. ก สังกัด สพป.กทม.1 ช่วยราชการ โรงเรียน สพม.1 ให้ ผอ.เขต . สพป.กทม.1 เป็นผู้อนุมัติ
ครู ข สังกัด โรงเรียน สพป.กทม.2 ช่วยราชการ สพม.2 ให้ ผอ.เขต สพม.2 เป็นผู้อนุมัติ
ครู ค อันดับ คศ.2 สังกัด โรงเรียน สพป.กทม.2 ช่วยราชการ โรงเรียน สพม.2 ให้ ผอ.รร.สพป.กทม.2 เป็นผู้อนุมัติ
ครู ง อันดับ คศ.3 สังกัด โรงเรียน สพม.2 ช่วยราชการ โรงเรียน สพม.1 ให้ ผอ.เขต . สพม.2 เป็นผู้อนุมัติ


2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
ครู ก สังกัด สพป.กทม.1 ช่วยราชการ สพม.1 ลา 8 ครั้ง ในครึ่งปีหลัง ผอ.เขต สพม.1 อนุมัติขั้นเงินเดือน
ครู ข อันดับ คศ.3 สังกัด สพป.กทม.1 ช่วยราชการ ในโรงเรียน สพป.กทม.2 ลา 6 ครั้ง ในครึ่งปีแรก ผอ.เขต สพป.กทม.1 อนุมัติขั้นเงินเดือน
ผอ.รร. อันดับ คศ.3 สังกัด สพม.1 ช่วยราชการ สศศ. ให้ ผอ.สศศ.ประเมิน ผอ.เขต.สพม.1 อนุมัติเลื่อนเงินเดือน
รอง.ผอ.รร. อันดับ คศ.1 สังกัด สพม.1 ไปช่วยราชการ สพม.2 ให้ ผอ.เขต .สพม.2 อนุมัติเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีหลัง


3. ข้าราชการครูมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกคนยกเว้นข้อใด
ครู ก ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เป็นเวลา 3 เดือน
ครู ข ถูกสั่งสอบสวนกรณีวินัยร้ายแรง
ครู ค อันดับ คศ.3 สังกัด สศศ. ช่วยราชการ สพม.1 มาทำงานสาย 10 ครั้ง
ผอ.รร.อันดับ คศ.2 ช่วยราชการ สพม.2 ลาป่วยและลากิจรวม 23 วัน มางทำงานสาย 9 ครั


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของข้าราชการครู
ครู ก เป็นครู สอนในโรงเรียน สังกัด สพป.กทม.1 สามีเป็นตำรวจ ให้สามีเป็นผู้เบิกแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้
ครู ข อันดับ คศ.3 สอนในโรงเรียน ไปช่วยราชการ สพม.2 สามีเป็นทหาร ให้ภรรยาเป็นผู้เบิกเพียงฝ่ายเดียวก็ได้
รอง.ผอ.ค อันดับ คศ.2 ภรรยาเป็นหมอ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ภรรยาเป็นผู้เบิก
ผอ.รร.ง อันดับ คศ.3 ภรรยาเป็น รอ.ผอ.รร.เดียวกัน ให้ ผอ.รร. ง เป็นผู้เบิกแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น


5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน
ครู ก อันดับ คศ.3 สังกัด สพป.นม.1 ไปช่วยราชการ สศศ.ให้ ผอ.สศศ.อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านให้ได้
ครู ข อันดับ คศ.1 สังกัด สพม.31 ไปช่วยราชการ สพม.1 ให้ ผอ.เขต.สพม.31 เป็นผู้รับรองสิทธิ
รอง.ผอ.รร.ค อันดับ คศ.1 สังกัด สพม.3 ไปช่วยราชการ สพม.4 ให้ ผอ.เขต สพม.4 อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน
ผอ.รร. ง อันดับ คศ.4 สังกัด สพม.1 ไปช่วยราชการ สพม.2 ให้ เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้อนุมัติ


6. ข้าราชการครูท่านใดเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
ครู ก เคยอยู่ สปอ.โนนไทย จ. เขียนย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ไปอยู่ สพม.31 จ.นครราชสีมา
ครู ข สังกัด สพม.1 แต่งงานกับ ตำรวจ ในท้องที่ สพม.2 เช่าซื้อบ้านที่ สพม.1 ถูกไฟไหม้ เลยย้ายกรณีพิเศษไปเช่าซื้อบ้านใหม่จากพ่อของสามีในท้องที่ สพม.2
ครู ค อยู่ สพม.1 พักอาศัยกับสามีเป็นตำรวจที่เช่าบ้านไว้ในท้องที่ สพม.2 ต่อมาสามีย้าย ครู ค ก็ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง มา เช่าบ้านที่ สพม.2
ครู ก บรรจุครั้ง แรกในท้องที่ สพม.1 ต่อมาย้ายไป สพม.2 และสอบได้เป็น ผอ.รร.มาบรรจุใน สพม.1


7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมุดหมายเหตุรายวัน
ลงด้วยปากกาเส้นหมึกดำเสมอ
ผู้ลงชื่อคือ ผอ.รร. และ ผอ.เขต
วันใดไม่มีเหตุการณ์อะไรให้ลงว่า "เหตุการณ์ปกติ"
เมื่อเขียนผิดให้แก้ไขขีดฆ่าด้วยปากกาเส้นหมึกแดงโดยประณีตแล้วแก้ใหม่ด้วยสีแดงลงชื่อวันเดือนปีกำกับไว้ทุกแห่ง


8. การลงสมุดหมายเหตุให้ลงเรียงหน้าไม่เว้นสิ่งแรกที่ต้องเขียนในหน้า 1 คือข้อใด
วันเดือนปีที่เริ่มใช้
ประวัติโรงเรียน
ความคิด
หลักฐาน


9. ท่านเป็นผู้อำนวยการต้องจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ซึ่งมี 4 ส่วน ท่านจะนำเรื่องการควบคุมภายใน ไว้ที่ส่วนใด
ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการให้บริการ
การพัฒนาองค์กร


10. การปฏิบัติของ ผู้บริหารโรงเรียนในข้อใด ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ครูผู้ช่วย ก บรรจุได้ 3 เดือน 29 วัน ผลการประเมินดีเด่น ผอ.สั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบ อกคศ.เขต
ครู ข อันดับ คศ.3 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ผอ.รร.ทำเรื่องกันให้ในหมายเลข 5 ให้
ครู ค สังกัด โรงเรียน สพม.1 ไปช่วยราชการ สพม.2 ลา 9 ครั้ง ผอ.รร. ส่งเรื่องให้ อกคศ.สพม.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ได้
ครู ง อันดับ คศ.4 สอนในโรงเรียน สพป.นม.3 ไปช่วยราชการ สพม.1 ผอ.สมพ.1 เป็นผู้อนุมัติเบิกค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร