เตรียมสอบ ผู้บริหาร  ภาค ก ( 8สมรรถนะ 4 งานในหน้าที่ 14 กฎหมาย 6 รอบรู้)
                    ชุด 1
          สมรรถนะทางการบริหาร

    สรุปย่อสมรรถนะ + ข้อสอบทีละเรื่อง
                                                                                  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะ                                                                
ข้อสอบ
สมรรถนะหลัก  Core  Competency
- การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  RBM                                                                
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์                                        
  ข้อสอบ                                                                                
- การบริการที่ดี  SERV                                                                        
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การบริการที่ดี                                                
  ข้อสอบ                                                                                
- การพัฒนาตนเอง  EXP                                                                
   สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การพัฒนาตนเอง                                                
  ข้อสอบ                                                                                
- การทำงานเป็นทีม  TW                                                                        
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การทำงานเป็นทีม                                                
  ข้อสอบ                                                                                
สมรรถนะประจำสายงาน  Functional  Competency
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์  AT  &  CT                                                        
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การวิเคราะห์และสังเคราะห์                                
  ข้อสอบ                                                                                
- การสื่อสารและการจูงใจ  CT                                                                
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การสื่อสารและการจูงใจ                                        
  ข้อสอบ                                                                                
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  DEV                                                        
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                
  ข้อสอบ                                                                                
- การมีวิสัยทัศน์  VIS                                                                        
  สรุปสาระสำคัญ - จำเทคนิค - การมีวิสัยทัศน์                                                
  ข้อสอบ                                                                                
สรุป 1  แผ่นพิชิตมาร ภาค  ก  สมรรถนะ                                                        
เก็งข้อสอบ  ภาค  ก  สมรรถนะ                                                                


                         ชุด 2
ความสามารถการปฏิบัติงานในหน้าที่
สรุปย่อ  81  เรื่องเด่น  + เก็งข้อสอบย่อย
                                                                                         
-ด้านการบริหารงานวิชาการ  ย่อ  17 เรื่อง                                                
เก็งข้อสอบ
-ด้านการบริหารงบประมาณ  ย่อ  20  เรื่อง                                                 
เก็งข้อสอบ
-ด้านการบริหารงานบุคคล  ย่อ  22  เรื่อง                                                
เก็งข้อสอบ
-ด้านการบริหารงานทั่วไป          ย่อ  22  เรื่อง                                         
เก็งข้อสอบ
สรุปย่อ  ตอกย้ำ  เก็บตก  งาน 4 งาน
เก็งข้อสอบ                                                 
       คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหาร ภาค ก (ปรับใหม่ 6 ชุด)

รวม เล่ม 1 2 3 4 5 6+ DVD ราคา 700 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

แยกชุด (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ชุด 1 สมรรถนะ + DVD ราคา ชุดละ 250 บาท
ชุด 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ + DVD ราคา ชุดละ 300 บาท
ชุด 3 รวมข้อสอบสมรรถนะและงานในหน้าที่ + DVD ชุดละ 300 บาท
ชุด 4 กฎหมาย 5 เด่่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 5  เพิ่มเติมเด่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 6 ช่วยจำ + DVD ชุดละ 100 บาท
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม จาก DVD ได้)

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ
บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้ว
กรุณาโทรแจ้ง  0872494141 หรือ 0839660030 หรือ
tuewsobkruthai@gmail.com
ขอบคุณครับ
                          ชุด  3
คลังข้อสอบ  ภาค  ก  ผู้บริหารสถานศึกษา 
          สมรรถนะ + งานในหน้าที่
                    999 ข้อ
-ความรู้พื้นฐานสมรรถนะการบริหาร  8 สมรรถนะ                                                
-การแก้ไขปัญหา                                                
-การบริหารงานวิชาการ                                                
-ข้อสอบภาค ก ปี 2550                                                
-แบบทดสอบวัดสมรรถนะผู้บริหาร                                        
-ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี                                                
-เจตคติและความเป็นผู้นำ                                                
-การกระจายอำนาจ                                                
-การบริหารและการจัดการศึกษา                                                
-แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา                                                
-เทคนิคการบริหารและการจัดการศึกษา                                                
-การบริหารงานวิชาการ                                                
-การบริหารงบประมาณ                                                
-การบริหารทั่วไป                                                
-สมรรถนะทางการบริหาร                                                
-ความรู้ทั่วไป โรงเรียนนิติบุคคล การกระจายอำนาจ                                                
-ด้านวิชาการ                                                        
-การบริหารงานบุคคล                                                
-การบริหารงานทั่วไป                                                   
-รวม  ข้อสอบถูก - ผิด                                                    
-เก็งข้อสอบถามตอบ ภาค ก ผู้บริหารน่าออก                                                   
สั่งซื้อวันนี้ รับสิทธิพิเศษ ข้อมูล สรุปย่อ ข้อสอบ
ส่วนที่เพิ่มเติมหลังจากนี้ ฟรี
@@@ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม@@@
ภาค ก ปรับใหม่ 6 ชุด = 700 บาท
8สมรรถนะ- 4 งาน - 14 กฎหมาย - 6 รอบรู้- เพิ่มเติมเด่น-สรุปจำ
 
สรุป
เทคนิค
ช่วยจำ
    ชุด 4
    ชุด 5
    ชุด 6
    www.tuewsob.com