มีปัญหา เข้าสอบไม่ได้ ใช้เว็บสำรอง กดที่นี่ครับ
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้ ? ProProfs Quiz Maker